κτίσαι

κτίσαι
κτίζω
people
aor imperat mid 2nd sg
κτίζω
people
aor inf act
κτίσαῑ , κτίζω
people
aor opt act 3rd sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • κτίζω — και χτίζω (AM κτίζω) 1. (για πόλη) ανεγείρω, ιδρύω, θεμελιώνω (α. «κτιζομένη πόλις», Φιλόδ. β. «ο Μέγας Αλέξανδρος έκτισε την Αλεξάνδρεια» γ. «Πάμμιλον πέμψαντες Σελινοῡντα κτίζουσι», Θουκ. δ. «Σμύρνην τὴν ἀπὸ Κολοφώνος κτισθεῑσαν», Ηρόδ.) 2.… …   Dictionary of Greek

  • κτίσ' — κτίσι , κτίσις founding fem voc sg κτίσαι , κτίζω people aor imperat mid 2nd sg κτίσαι , κτίζω people aor inf act κτίσα , κτίζω people aor ind act 1st sg (homeric ionic) κτίσε , κτίζω people aor ind act 3rd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • BUCEPHALUS — Alexandri M. equus, a latitudine frontis sic dictus, vel ab aspectu torvo, vel ab insigni taurini capitis armo impressi, quô Alexander in certaminibus utebatur. Vide Plin. l. 8. c. 42. et Gellium l. 5. c. 2 hesychius, Βουκέφαλος, ἵππος… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • CHALCIOTIS — Minervae cognomen, quae et Χαλκίοικος, ἠ Α᾿θηνᾶ εν Σπάρτῃ, ἢ ὅτι χαλκοῦν οἶκον εἶχεν, ἢ διὰ τοὺς Χαλκιδεῖς τοὺς εν Εὐβοίἁ Φυγάδας αὐ τὸν κτίσαι, Suid. Vide Chalcioecus …   Hofmann J. Lexicon universale

  • PRAENESTE — urbs Latii una ex celeberrimis, in sinibus Aequorum, a Româ 24. mill. pass. versus Fucinum lacum. Memoratur Plauto, Ciceroni, pro Planc. c. 26. Varroni, Virgilio, Propertio, Horatio, Livio, Dionysio, Velleio, Val. Maximo, Straboni, Plinio, Statio …   Hofmann J. Lexicon universale

  • λόγιο(ν) — το (AM λόγιον) λόγος, φράση, γνωμικό, ρητό, απόφθεγμα (μσν. αρχ.) 1. το μαντικό επιστήθιο που φορούσαν οι Εβραίοι αρχιερείς, λογείον 2. φρ. «λόγια Κυρίου» ή «λόγια Θεοῡ» ή «θεῑα λόγια» ή, απλώς, «λόγια» ρητά που αποδίδονται στον Θεό ή στον Ιησού… …   Dictionary of Greek

  • ψαέναι — Α (κατά τον Ησύχ.) «φθάσαι, κτίσαι». [ΕΤΥΜΟΛ. Βλ. λ. φθάνω] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”